Now is the time to set forth on an adventure of self-discovery at one of the world's most powerful sacred sites. Where will your journey take you?
Een aantal hoogtepunten van de reis door Engeland: datum 1 juli t/m 7 juli 2019
Tijdens deze reis trekken we binnen 7 dagen langs bijzonder en energetische krachtplaatsen uit de oudheid, sommige wereldberoemd en andere bijna vergeten. We bezoeken plaatsen zoals Stonehenge, Avebury, Kasteel Tintagel, welke aan de kust van Cornwal ligt. Deze krachtplaatsen kunnen een bijzondere ervaring zijn, zo’n plek wordt door iedereen op zijn eigen wijze beleeft. De ruime om een plek op eigen wijze te ervaren staat dan ook voorop. Indien je sterk geïnteresseerd bent in de culturele achtergrond van de streek, raad ik je aan deze zelf op voorhand op te zoeken. De informatie is overal makkelijk beschikbaar. 

Glastonbury - Het oude Avalon
Glastonbury, al sinds het megalithische tijdperk erkend als spiritueel centrum en is het de zetel van de eerste christelijke kerk op de Britse Eilanden. Ook wordt beweerd dat het "het Avalon van Koning Arthur" is. Glastonbury was al lang voor de tijd van Koning Arthur of Jozef van Arimathea een belangrijk religieus centrum. Vanaf 2500 voor Chr. gebruikten de Sjamanen de Tor als inwijdingscentrum. Overblijfselen uit het Megalithische tijdperk, daterend van 5000 voor Chr., wijzen uit dat Glastonbury het middelpunt is van een reusachtige astrologische kalender.
Druïde priesters beschouwden Glastonbury als hun "heilige Mekka" en dat is goed te begrijpen. Te midden van tempels, steencirkels, vruchtbaarheidsplaatsen en een heilig godinnencentrum, werden Druïde hogepriesters en hogepriesteressen opgeleid, ingewijd en bij elkaar gebracht bij de Tor en de Chalice Well. De Chalice bron werd beschouwd als de aardse bron voor de Godin Gaia. Het rode water dat eruit opborrelde was heilig en werd gebruikt voor genezing.

Een wereldwonder - Stonehenge
Stonehenge is een mysterieus en raadselachtig stenen bouwwerk. Deze prehistorische steencirkel van verticale stenen, waarvan sommigen meer dan drie meter hoog en vele tonnen zwaar, vormen een legendarische krachtplaats die mogelijk meer dan 4.600 jaar oud is. Niemand lijkt met zekerheid te kunnen zeggen waarom of hoe Stonehenge oorspronkelijk is gebouwd.
Sommige archeologen denken dat Stonehenge een geavanceerd astronomisch observatorium was. Ze speculeren dat de enorme stenen op nauwkeurig bepaalde locaties zijn geplaatst om de hemel te observeren. Andere onderzoekers suggereren dat Stonehenge werd gebruikt als een centrum voor heling. Hoe de oorspronkelijke bouwers van Stonehenge de enorme stenen meer dan 240 kilometer hebben verplaatst blijft nog altijd een mysterie.
Bij een standaard bezoek aan Stonehenge, loop je via een wandelpad aan de buitenkant van de stenen. Wij bezoeken Stonehenge buiten de normale openingstijden, bij zonsopkomst. Het bezoek duurt een uur en er worden dan maximaal 30 mensen toegelaten.

De steencirkel van Avebury
In het zuiden van Engeland ligt de steencirkel van Avebury, die met zijn cirkelomtrek van driekwart mijl de grootste is van Groot-Brittannië. Zevenhonderd jaar lang diende de cirkel als tempel voor de rituele bijeenkomsten. Het feit dat binnen deze steencirkel een heel dorp is gebouwd, is verbluffend. Reeds duizend jaar geleden zijn mensen zich binnen de steencirkel komen vestigen en het is dan ook onbegrijpelijk dat het wonder van Avebury gedurende een zo lange tijd voor de buitenwereld verborgen is gebleven en dat het pas in 1648 werd ontdekt door de oudheidkundige John Aubrey. Hij was zo onder de indruk van de enorme omtrek van Avebury dat hij vanaf dat moment Stonehenge vergeleek met een klein dorpskerkje en Avebury met een kathedraal.

De heilige vallei - St. Nectans Glen
Vroeger een inwijdingsplaats en nu voor velen een plek om te dromen, een plek om te wensen, een poort naar een andere dimensie. Via een kronkelend pad, lijkt het alsof we een onderaardse feeërieke wereld betreden. De kleuren zijn anders, de schaduwen groter. De rivier fluistert geheimen over een lang vervlogen verleden. Mos bedekt de bomen, hier worden mensen stil, alsof zij voelen dat hier andere wetten gelden. Het pad brengt ons naar een kleine binnenplaats met een tempel waar gemediteerd kan worden. Dan volgen we de trap omlaag naar een wonderschone plaats. Een schitterende waterval die via een gat in de rotsen naar beneden stort om meteen tot rust te komen in een ondiep bekken. Overal hebben pelgrims en tijdreizigers voorwerpen, lintjes en heilige attributen achtergelaten om hun wens of gedachte te bekrachtigen.

Tintagel - het kasteel van koning Arthur
Als er één kasteel verbonden is met de legendarische koning Arthur, dan is het wel Tintagel Castle. Volgens de oude legenden zou Tintagel de geboorteplaats zijn van koning Arthur, dat toen Camelot heette.
Tintagel Castle, waarvan nu nog indrukwekkende ruïnes over zijn, werd gebouwd op het schiereiland, dat door een smalle strook land met het vasteland verbonden is. Maar je kunt niet eenvoudig van het vasteland op het schiereiland overstappen, omdat beide gescheiden zijn door een enorme kloof. De ruige zee, de rotsen, de kleuren van het water.......een plek om nooit meer weg te gaan......!

De grot van Merlijn
Merlijn is bekend geworden als profeet, magiër, adviseur en leermeester van koning Arthur. Hij vestigde zich in een grot onder het kasteel Tintagel, het kasteel waarin koning Arthur werd geboren. Hij leefde, leerde en werkte daar jarenlang samen met de jonge Arthur. Men zegt dat de grot in verbinding stond met andere dimensies, waaronder Avalon. De grot is door de eeuwen heen behouden gebleven en is ook nu nog te bereiken via een tunnel die bij laagtij bereikbaar is. Het water van de zee stroomt onstuimig in de grot. Wat een kracht, wat een energie........een unieke plaats waar de elementen een ongekende magie creëren.

De Rollright steencirkel
Mysterie en Magie. De Rollrightstones zijn een groep van drie oude monumenten daterend uit het Neolithicum en bronzen tijdperk. Het complex bestaat uit drie verschillende sets van staande stenen afzonderlijk bekend als de steen van de koning, de koning met de ridders en de fluisterende ridders. Hun oorspronkelijke doel en betekenis lang verloren zijn gegaan, maar de legendes en mythen rond deze plaats alleen maar geëvolueerd. Verhalen van heksen en koningen, spreuken, dood en waanzin, feeën, waarzeggerij en bijgeloof prijken in de magie verhalen rond deze steencirkel. Wat het ook is, het blijft mysterieus en ondoorgrondelijk. Jouw ervaring op deze prachtige verborgen hoogenergetische plaats zal het je vertellen.